Nyckelbiotopens diffusa definition

Skogsstyrelsen har efterfrågat synpunkter på sättet att arbeta med nyckelbiotoper, baserat på ett skriftligt underlag inför ett seminarium den 30 november 2017. Jag föreslår att Skogsstyrelsen förtydligar beskrivningen av vad en nyckelbiotop är som ett första steg i den vidare diskussionen om sättet att arbeta. Sättet att arbeta för att finna och avgränsa nyckelbiotoper måste … Mer Nyckelbiotopens diffusa definition

Africa’s got plans for a Great Green Wall: why the idea needs a rethink

Africa’s Great Green Wall, or more formally The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative, is the intriguing but misleading name of an enormously ambitious and worthwhile initiative to improve life and resilience in the drylands that surround the Sahara. The idea of a Great Green Wall has come a long way … Mer Africa’s got plans for a Great Green Wall: why the idea needs a rethink

Vad hände med det rationella skogsbruket?

På 1970-talet, när jag började bli intresserad av skogspolitik, var det vanligt att man talade om det rationella skogsbruket. Begreppet framstod som en vetenskapsbaserad nationell nödvändighet och användes flitigt som tillhygge av skogsetablissemanget i polemiken med den växande miljörörelsen. Numera har det dock fallit helt ur modet. Jag hade stuvat undan begreppet i något avlägset … Mer Vad hände med det rationella skogsbruket?

Nästa steg i klimatkriget: Sverige anfaller Tyskland?

I en debattartikel I Svenska Dagbladet uppmanas den svenska regeringen att ställa om Tysklands energisystem genom att låta Vattenfall stänga en betydande del av landets brunkolsgruvor. Artikeln refereras i närmast devota ordalag i Supermiljöbloggen. Man förnimmer den stolta svärdsklangen i uppmaningen. Skall Sverige återigen intervenera i Tyskland, som på Gustav II Adolfs tid? Skall vi … Mer Nästa steg i klimatkriget: Sverige anfaller Tyskland?

Visdomsord

Självfallet skulle man gärna vilja att saker och ting vore som de borde men det skadar inte att inse att de är som de är. Det senare gäller inte minst om man vill att saker ska bli som man vill, då är det en fördel att förstå att de är som de är för att … Mer Visdomsord

Bloggtexter om FAOs nya statistik för avskogning

Det talas mycket i dessa dagar om FRA – Forest Resources Assessment, dvs FAOs  kompilering av harmoniserade data från nationella skogsinventeringar. Den senaste FRA  släpptes på World Forestry Congress för några veckor sedan och bjuder på resultat som antingen är svårtolkade eller går emot vad många anser sig veta och därför måste vara fel. Diskussionens … Mer Bloggtexter om FAOs nya statistik för avskogning

Varför övergav SLU skogsfakulteten i Etiopien?

Ordföranden i Afrikanska kommissionen skall besöka Ultuna. Hon bad själv om att detta, meddelas med stolthet av SLU. Det är utmärkt AUs ordförande visar aktivt intresse för SLUs verksamhetsområde och man får hoppas att hon sveper Sida med sig. Det är också utmärkt att hon besöker Ultuna. Jag tycker dock att SLU bröstar sig mer … Mer Varför övergav SLU skogsfakulteten i Etiopien?